Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2014

wolfislonely
"Mądry, zdrowy smutek, a raczej wynikające z zupełnego życiowego rozszarpania zmęczenie."

Jakub Żulczyk

January 24 2014

wolfislonely
"Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?"

Tove Jansson "Opowiadania z Doliny Muminków"

January 21 2014

wolfislonely
5708 ab9b 390

January 20 2014

wolfislonely
"Ona jest inna, 
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama 
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie 
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje... 
Ciągle żyje tak na niby"

Jerzy Andrzej Masłowski


January 19 2014

6066 60b9 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaemciu emciu
wolfislonely
8623 69fb 390
Reposted fromretaliate retaliate viapouler pouler

January 18 2014

wolfislonely
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaemciu emciu
wolfislonely
"To smutne, kiedy robią się mgliści i znikają. Mówi się wszystko, co trzeba, a oni i tak znikają. Wtedy nie warto ciągnąć dalej, bo to się robi głupie. Więc ogarnia cię samotność."

Tove Jansson "Córka rzeźbiarza"

January 17 2014

wolfislonely
8465 a849 390
Reposted fromflesz flesz viaemciu emciu
wolfislonely

January 16 2014

wolfislonely

January 14 2014

wolfislonely
2372 68aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viapouler pouler
wolfislonely
  "Nie wierzcie w to, co wam do znudzenia pokazują, szukajcie tego, co przed wami skrywają. A kiedy wreszcie znajdziecie, nie cieszcie się przedwcześnie."

Wiktor Suworow "Samobójstwo"
5618 88c8 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaemciu emciu
wolfislonely
5045 ca33 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viaemciu emciu

January 13 2014

wolfislonely
"Co to znaczy dorosnąć? Jak byłem małolatem, mówili mi, że wszystkiego się dowiem, kiedy dorosnę. A teraz mam trzydzieści lat. Co to znaczy dorosnąć?"

Piotr Czerwiński "Pokalanie"

January 12 2014

wolfislonely

January 11 2014

wolfislonely
8490 f643 390
Reposted fromkarahippie karahippie
wolfislonely
7437 0878 390
wolfislonely
Reposted fromtwice twice viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl